Regnvand standard type RS/RSK

Centrifugalbremserne regulerer fra 0.3 l/s til 60 l/s som standard og er i syrefast rustfrit stål 1.4404/316L.

Centrifugalbremserne er fremstillet til regnvand og lignende, anvendes hvor der skal reguleres vandmasser fra forsinkelsesbassiner og bygværker m.m. Centrifugalbremserne er til våd installation monteret på udløbssiden af bygværket og med en ca. 350 mm dyb sump.

Centrifugalbremserne har ingen bevægelige dele og ingen ekstern energi krav. Med nyt rustfrit stål pladefilter som sikre at fragmenter som kan kommer ind gennem indløbet også kan komme ud af udløbsblænden og derved ikke danner en tilstopning i vandbremsen.

Centrifugalbremserne fremstilles med to typer koblingssystemer.

System 1 RS. Den patenterede drejekobling der har tre funktioner, øger driftsikkerheden og giver en stor sikkerhed for miljøet ved f.eks. olieudslip på vejanlæg.

Funktioner.:

 • har udskiftelig blænde i udløb for ændring af flowet.
 • har blænde i indløbet som forhindre tilstopning.
 • har indbygget afspærringsspjæld, som lukker for vandgennemstrømning.
 • kan åbne helt for vandgennemstrømningen, så brønden kan tømmes.

Centrifugalbremserne leveres med stålwire som bruges til indstilling af vandbremsen, i en af de tre positioner. Wiren tilpasses på stedet efter den aktuelle dækselkote.
Hent produktdatablad til kvalitetssikring.

System 2 RSK. Konuskobling med håndteringsstang, så vandbremsen kan trækkes op og tilses fra terræn.

Funktioner.:

 • har udskiftelig blænde i udløb for ændring af flowet.
 • har pladefilter i indløbet som forhindre tilstopning.
 • kan trækkes op og tilses fra terræn.
 • kan åbne helt for vandgennemstrømningen, så brønden kan tømmes.

Centrifugalbremserne leveres med håndteringsstang, som er tilpasset den aktuelle dækselkote i et niveau ca. 30 cm under dækslet.
Hent produktdatablad til kvalitetssikring.

Standard typer/Indbygningsmål:

Kapacitet:

RS type

Type nr:

Ø.kobling:

0.3 – 1.6 l/s

225-45

RS 225-45

110 mm

1.6 – 3.0 l/s

275-55

RS 275-55

110 mm

3.0 – 5.0 l/s

325-75

RS 325-75

110 mm

5.0 – 8.0 l/s

375-85

RS 375-85

110/160 mm

5.0 – 8.0 l/s

375-85

RS_375-85

160 mm

8.0 – 12 l/s

425-105

RS 425-105

160 mm

12 – 20 l/s

475-125

RS 475-125

160 mm

20 – 60 l/s

525-190

RS 525-190

200 mm

Anvendes oftest i forbindelse med:

 • Regnvandsbassiner
 • Olieudskiller
 • Ledningsmagasiner
 • Afvanding af veje

Montering og drift:

Vandbremsen kan indbygges i eksiterende brønde og bygværker, der skal dog være en sump i brønden på ca. 350mm.

Ekstraudstyr:

 • Højvandslukke
 • By-pass/overløb
 • Forberedt til olieudskillere
 • Afspærringsventil i PEHD