LAR Brønd

Centrifugalbremsen regulerer fra 0.025 l/s som standard og er i syrefast rustfrit stål 1.4404/316L.

LAR brønden med vandbremse er fremstillet til regnvand, anvendes hvor der skal reguleres vandmasser fra regnbede, vejbede og regnvandsmagasiner m.m. Centrifugalbremsen er monteret i en 315 eller 425 mm brønd til våd installation monteret på udløbssiden og med en ca. 350 mm dyb sandfang.

Centrifugalbremsen har ingen bevægelige dele og ingen ekstern energi krav. Med nyt rustfrit stål pladefilter som sikre at fragmenter som kan kommer ind gennem indløbet også kan komme ud af udløbsblænden og derved ikke danner en tilstopning i vandbremsen.

RSK LAR type:

  • har udskiftelig blænde i udløb for ændring af flowet.
  • har pladefilter i indløbet som forhindre tilstopning.
  • kan trækkes op og tilses fra terræn.
  • kan åbne helt for vandgennemstrømningen, så brønden kan tømmes.

Centrifugalbremserne leveres med håndteringsstang, som er tilpasset den aktuelle dækselkote i et niveau ca. 30 cm under dækslet.

Anvendes oftest i forbindelse med:

  • LAR-anlæg
  • Regnvandskasetter
  • Små olieudskiller
  • Ledningsmagasiner

Montering og drift:

Vandbremsen kan indbygges i eksiterende brønde og bygværker, der skal dog være en sump i brønden på ca. 350mm.

Vandbremsen fungere ved mekanisk drift og uden brug af energi.

Ekstraudstyr:

  • By-pass/overløb
  • Forberedt til olieudskiller