Derfor bruges en vandbremse

Når kommunen beslutter at udstykke et antal huse er det som regel ensbetydende med, at der skal afledes en mængde spildevand fra disse huse til det eksisterende kloaksystem.

Det vil ofte vise sig at det eksisterende system ikke har ledig kapacitet, til at modtage spildevandet fra udstykningen.

Så kan man vælge at etablere en ny hovedledning, som har den nødvendige kapacitet og sådan kan man gøre hver gang der udstykkes.

Man kan også vælge at etablere et forsinkelsesbassin og montere en vandbremse på afløbssiden, som begrænser vandmængden sådan at den eksisterende ledning ikke, bliver overbelastet og ikke skal erstattes af en ny hver gang der udstykkes.

Det samme er gællende for spildevandet fra toiletter/bad/industri. Det er ofte sådan at spildevandet er opdelt sådan at regnvandet løber for sig selv, da det også udgøre den største mængde vand og derved kræver et større forsinkelsesbassin.