FBV Regnvand / spildevand

Spildevand standard type FBV.

Blændebremserne regulerer fra 10 l/s op til 4500 l/s som standard og er i syrefast rustfrit stål 1.4404/316L.

Blændebremserne er fremstillet til regn – og spildevand eller spildevand fra fællessystemerog anvendes hvor der skal reguleres vandmasser fra forsinkelsesbassiner og bygværker m.m. Regulatoren er til våd installation monteret på udløbssiden i bygværket.

Blændebremsernehar ingen bevægelige dele og ingen ekstern energi krav. Denne regulator anvender ikke centrifugalkraft som bremseteknik og bruges hvor vandmasserne er stor og stuvningshøjden lav f.eks.150 l/s ved 1.0 meter vandsøjle.

Blændebremserne kan anvendes ved stuvningshøjder helt ned til 0,3 meter.

 

Standard typer/indbygningsmål:

Kapacitet:

FBV type

Min m.Vs:

Type nr:

0.5-6 l/s

Ø80

0.20 m

FBV 80

6-10 l/s

ø100

0.30 m

 FBV 100

10-25 l/s

ø150

0.40 m

FBV 150

25-50 l/s

ø200

0.50 m

FBV 190

50-80 l/s

ø250

0.60 m

FBV 230

80-150 l/s

ø300

0.75 m

FBV 290

150-290 l/s

ø400

1.00 m

FBV 380

290-510 l/s

ø500

1.20 m

FBV 475

510-850 l/s

ø600

1.50 m

FBV 590

850-1200 l/s

ø700

1.80 m

FBV 690

1200-1800 l/s

ø800

2.00 m

FBV 790

1800-2500 l/s

ø900

2.30 m

FBV 890

2500-3000 l/s

ø1000

2.40 m

FBV 990

3000-4500 l/s

ø1200

2.50 m

FBV 1190

Anvendes oftest i forbindelse med:

  • Bassiner/magasiner
  • Overløbsbygværker
  • Pumpestationer
  • Udskillere og rensningsanlæg

Montering og drift:

Kan ofte indbygges i eksisterende eller projekterede brønde eller tanke. Det er ikke nødvendigt at anlægge nye bygværker til at rumme en FBV. FBV fremstilles med lige gennemløb hvilket gør det nemt og hurtigt at støbe de efterfølgende banketter.

Ekstraudstyr:
By-pass/overløb
Flange montage
Plade montage
Afspærringsventil i PEHD

Eksempel på montering og placering af FBV typer: