Beskrivelse

En faskine med en vandbremsebrønd er en slags kasse eller et hulrum i jorden fyldt med sten el.lign., som regnvandet fra taget på en bygning ledes hen til. Faskinen fungerer som et midlertidigt depot for vandet, lidt ligesom en meget mindre udgave af et regnvandsbassin. Fra faskinen synker regnvandet stille og roligt ned i undergrunden og kommer der mere vand end der kan nedsives tilbageholdes vandet i faskinen af vandbremsebrønden inden det når ud til den eksisterende kloak.

En faskine med vandbremsebrønd aflaster kloaksystemet, og det er årsagen til, at flere kommuner stiller krav om, at der f.eks. skal være faskiner med vandbremsebrønde i boligområder.

Fordele:

En faskine med vandbremsebrønd er en nem og billig måde at få ledt regnvand bort på. En faskine med brønd er især en god idé på steder, hvor der er krav fra kommunen om at begrænse den mængde vand som der må tilsluttes afløbssystemet til den eksisterende kloak En faskine med vandbremsebrønd aflaster kloaksystemet og rensningsanlægget.

En faskine med vandbremsebrønd er miljøvenlig, fordi den bidrager til at gøre grundvandet i nærheden renere på grund af de ekstra mængder regnvand, som ledes til grundvandet netop her. En enkelt faskine i en villahave har måske ikke i sig selv den store betydning, men hvis alle villaer i et nyt område får faskiner, vil det have betydning for grundvandet.