Beskrivelse

System 2 RSK. Konuskobling med håndteringsstang, så vandbremsen kan trækkes op og tilses fra terræn.

Funktioner.:

  • har udskiftelig blænde i udløb for ændring af flowet.
  • har pladefilter i indløbet som forhindre tilstopning.
  • kan trækkes op og tilses fra terræn.
  • kan åbne helt for vandgennemstrømningen, så brønden kan tømmes.

Centrifugalbremserne leveres med håndteringsstang, som er tilpasset den aktuelle dækselkote i et niveau ca. 30 cm under dækslet.

Den seriefremstillet RS vandbremse, som ikke bliver fremstillet specielt til den enkle situation, anvender et brugsmodelregistret løsblændesystem i udløbet som gør, at flowområdet for den enkle vandbremse kan ændres væsentligt mere end de hidtil kendte vandbremser.

Produktdatablade: – til kvalitetssikring

RSK Vandbremse