Beskrivelse

Cyklonbremserne regulerer fra 6,0 l/s til 260 l/s som standard og er i syrefast rustfrit stål 1.4404/316L.

Cyklonbremserne er fremstillet til regn – og spildevand eller spildevand fra fællessystemer og anvendes hvor der skal reguleres vandmasser fra forsinkelsesbassiner og bygværker m.m. Cyklonbremserne er til våd installation monteret på udløbssiden i bygværket.

Cyklonbremserne har ingen bevægelige dele og ingen ekstern energi krav.

Cyklonbremserne fremstilles med lige indløb, hvilket gør det nemt og hurtigt at støbe de efterfølgende banketter i bygværket

Cyklonbremsern er meget anvendelig til brug i tanke.

Til tør/semitør opstilling hedder cyklonbremsen RWD og er monteret på tilløbssiden i bygværket.

Anvendes oftest i forbindelse med:

  • Bassiner/magasiner
  • Overløbsbygværker
  • Pumpestationer
  • Udskillere og rensningsanlæg

Montering og drift:

Kan ofte indbygges i eksisterende eller projekterede brønde eller tanke. Det er ikke nødvendigt at anlægge nye bygværker til at rumme en cyklonbremse.

Ekstraudstyr:

By-pass/overløb Afspærringsventil i PEHD Udluftning

Eksempel på montering og placering af RW typer:

Se de forskellige modeller

Produktdatablade: – til kvalitetssikring

RS Vandbremse RWD-pdf