Beskrivelse

Blændebremserne regulerer fra 10 l/s op til 4500 l/s som standard og er i syrefast rustfrit stål 1.4404/316L.

Blændebremserne er fremstillet til regn – og spildevand eller spildevand fra fællessystemerog anvendes hvor der skal reguleres vandmasser fra forsinkelsesbassiner og bygværker m.m. Regulatoren er til våd installation monteret på udløbssiden i bygværket.

Blændebremsernehar ingen bevægelige dele og ingen ekstern energi krav. Denne regulator anvender ikke centrifugalkraft som bremseteknik og bruges hvor vandmasserne er stor og stuvningshøjden lav f.eks.150 l/s ved 1.0 meter vandsøjle.

Blændebremserne kan anvendes ved stuvningshøjder helt ned til 0,3 meter.

Anvendes oftest i forbindelse med:

  • Bassiner/magasiner
  • Overløbsbygværker
  • Pumpestationer
  • Udskillere og rensningsanlæg

Montering og drift:

Kan ofte indbygges i eksisterende eller projekterede brønde eller tanke. Det er ikke nødvendigt at anlægge nye bygværker til at rumme en FBV. FBV fremstilles med lige gennemløb hvilket gør det nemt og hurtigt at støbe de efterfølgende banketter.

Ekstraudstyr:
By-pass/overløb
Flange montage
Plade montage
Afspærringsventil i PEHD

Produktdatablade: – til kvalitetssikring

RS Vandbremse