Beskrivelse

RS/RSK med indbygget højvandslukke:

Centrifugalbremse med indbygget højvandslukke, som sikre mod opstuvning af vand fra recipienten.

Ved at anvende en centrifugalbremse med højvandslukke er det ikke nødvendigt at etablere en ekstra brønd for at få højvandslukke, det vil reducere omkostningerne. Selve højvandslukket er fra NAPAN og VA-godkendt.

Centrifugalbremsen med højvandslukke tillader en opstuvning fra recipienten på ca. 15 cm, hvorefter den lukker. Medmindre trykhøjden nedstrøms er større, så vil der være udledning til recipienten gennem vandbremsen.

Centrifugalbremsen har ingen bevægelige dele og ingen ekstern energi krav som gør at faren for tilstopning reduceret til et minimum.

Centrifugalbremsen leveres med løs udløbsblænde, som muliggør ændring af kapaciteten.

Den unikke kobling muliggør også at der frit kan ombyttes på vandbremser, som har samme kobling, blot ved at bytte vandbremsen hos CAC.