RW Spildevand

Spildevand standard type RW.

Cyklonbremserne regulerer fra 6,0 l/s til 260 l/s som standard og er i syrefast rustfrit stål 1.4404/316L.

Cyklonbremserne er fremstillet til regn – og spildevand eller spildevand fra fællessystemer og anvendes hvor der skal reguleres vandmasser fra forsinkelsesbassiner og bygværker m.m. Cyklonbremserne er til våd installation monteret på udløbssiden i bygværket.

Cyklonbremserne har ingen bevægelige dele og ingen ekstern energi krav.

Cyklonbremserne fremstilles med lige indløb, hvilket gør det nemt og hurtigt at støbe de efterfølgende banketter i bygværket

Cyklonbremsern er meget anvendelig til brug i tanke.

Til tør/semitør opstilling hedder cyklonbremsen RWD og er monteret på tilløbssiden i bygværket.

Standard typer/indbygningsmål:

Kapacitet: 

RW type

Pladskrav i brønd:

Type nr:

4-11 l/s

ø350

ca (700)

RW 350

10-30 l/s

ø500

ca (1000)

RW 500

15-50 l/s

ø590

ca (1200)

RW 590

20-60 l/s

ø650

ca (1300)

RW 650

30-70 l/s

ø800

ca (1600)

RW 800

60-140 l/s

ø950

ca (1900)

RW 950

120-210 l/s

ø1100

ca (2200)

RW 1100

150-275 l/s

ø1250

ca (2500)

RW 1250

Anvendes oftest i forbindelse med:

  • Bassiner/magasiner
  • Overløbsbygværker
  • Pumpestationer
  • Udskillere og rensningsanlæg

Montering og drift:

Kan ofte indbygges i eksisterende eller projekterede brønde eller tanke. Det er ikke nødvendigt at anlægge nye bygværker til at rumme en cyklonbremse.

Ekstraudstyr:

By-pass/overløb Afspærringsventil i PEHD Udluftning

Eksempel på montering og placering af RW typer:

Se de forskellige modeller

RWD-pdf